Документ без названия
Вітаю Вас, Гість    Ми в контакті   
Головна » 2017 » Березень » 17 » Наукова діяльність студентів кафедри ЕК та УП
18:07
Наукова діяльність студентів кафедри ЕК та УП

Головними напрямками наукових досліджень на кафедрі економічної кібернетики та управління проектами є:

  • створення інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішення для органів регіонального управління;
  • створення математичних, інформаційних та імітаційних моделей складних та динамічних систем і процесів;
  • розробка моделей і методів реалізації інтерфейсів користувача, в тому числі на основі методів штучного інтелекту та методів самонавчання;
  • обґрунтування проектів соціально-економічного розвитку міст, районів, територій, регіонів;
  • розробка, супроводження і реалізація бізнес-планів; консультаційні послуги щодо аналізу і розробки інвестиційних проектів і бізнес-планів;
  • участь у розробці глобальних проектів розвитку держави згідно з програмами фінансової та технічної допомоги;
  • участь у розробці стратегії й тактики діяльності підприємств та інших організацій, проектного підходу до бізнесу;
  • розробка інструментальних засобів проектування програмного й апаратного забезпечення комп’ютерних систем;
  • створення автоматизованої системи управління діяльністю кафедри.

Кафедра економічної кібернетики та управління проектами у 2004 р. ініціювала проведення конференції «Молодь у світі сучасних технологій», яка в період 2004-2007 рр. мала статус регіональної, 2008-2012 рр. – всеукраїнської, а з 2012 р. – міжнародної.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі сучасних технологій» відзначає високий науковий рівень досліджень і розробок, що здійснюються студентами та молодими вченими у провідних ВНЗ. Матеріали досліджень з розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій можуть бути використані в навчальному процесі та в управлінні складними інформаційними системами в економіці.

Доповіді наукової конференції містять результати наступних досліджень:

1) інформаційні технології у науці, освіті, економіці, логістиці, туристичній сфері, морському транспорті;
2) управління проектами регіонального розвитку;
3) впровадження інновацій та сучасних технологій;
4) прогнозування соціально-економічних процесів за умов невизначеності та ризику;
5) математичні методи, моделі, інформаційні системи та технології в економіці;
6) сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій;
7) системи підтримки прийняття рішень інноваційного розвитку;
8) інвестиційне проектування в різних сферах суспільного життя.

Збірник матеріалів конференції становить інтерес для студентів, аспірантів, викладачів та наукових працівників. Перелік навчальних закладів та країн, що брали участь у конференції розширюється з кожним роком. В 2016 році список учасників склав: Україна (Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Запорізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луцький національний технічний університет, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Одеський національний політехнічний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Херсонська державна морська академія, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47, Хмельницький національний університет, ХНТУ, Чорноморський державний університет імені Петра Могили); Республіка Білорусь (Брестский государственный технический университет); Республіка Узбекистан (Ташкентский университет информационных технологий, Ташкентский финансовый институт); США (The OSG Corp. – Financing for taxi industry); Росія (Moscow Institute of Physics and Technology, Университет «Синергия»); Ізраїль (Израильский институт технологий, г. Хайфа).

Наукові роботи, підготовлені студентами випускової кафедри економічної кібернетики та управління проектами, щорічно розглядаються на І турі Всеукраїнського конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Економічна кібернетика», що проводяться в ХНТУ.

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» приймали участь у міському конкурсі студентських дипломних робіт «Місто і наука». У 2012 р. за результатами конкурсу студенти кафедри посіли призові місця: Іванов С. з темою: «Класифікація інноваційних процесів засобами штучного інтелекту», Малина О. - «Організація оплати праці та шляхи її вдосконалення (на приклад ВАТ «Херсонський завод карданних валів»)», Воробйова Г. - «Аналіз фінансової сталості підприємства (на приклад ВАТ «Херсонський завод карданних валів»)», Польська І. - «Аналіз стану фінансових ринків в умовах економічної кризи», Лейнек Н. - «Шляхи вдосконалення конкурентоспроможності продукції»).

У 2013 р. студенти Скачков М. та Тухватулін Є. нагороджені грамотами за вагомий особистий внесок в розвиток підприємства та трудові досягнення ВАТ «Автопланета». Студенти Романеко О. та Безкопильний М. нагороджені сертифікатами на присвоєння іменної стипендії I та II рівня за перемогу у конкурсі наукових робіт «Концепція створення сучасного сервісу» в номінації «Пошукова робота» та «Інноваційні технології в сервісі».

На кафедрі щорічно проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика» за навчальними дисциплінами: «Економічна кібернетика» та «Прогнозування соціально-економічних процесів» формуються команди для участі у ІІ етапі.

У 2012 р. грамотами II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика» нагороджені Кіторага П.С. та Вознюк В.В. У 2013 р. студенти Однов’юненко А.А. та Савченко М.С. нагороджені грамотами II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика».

У 2014 р. студентка Лук’яненко Ю.В. нагороджена грамотою II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика», що проходив у Полтавському університеті економіки і торгівлі.

У 2015 р. Стоянова М.Б. нагороджена грамотою учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика» за перемогу в номінації «Креативний підхід до розв’язку економічних завдань».

У 2016 р. два студента кафедри приймали участь у ІІ етапи Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму та спеціальності «Економічна кібернетика». За результатами оцінювання конкурсних робіт ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика» студентка 3 курсу Максакова А. О. нагороджена грамотою в номінації «Кращий аналітик».

У 2016 р. Дердяк О.О. нагороджений дипломом переможця II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у номінації «За високий рівень наукового дослідження».

Студенти кафедри неодноразово приймали участь у зовнішніх конференціях, де виступали з доповідями про результати власних наукових досліджень.

Бугаєнко Г., Хоменко А., Кизименко А., Дурнов Є. та Ульяницька Т. нагороджені дипломами лауреатів II, Крайнюкова В.М., Пастушенко О.С., Полєсова І.С. нагороджені дипломами за участь в II Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Питання фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку Російської Федерації», секції «Соціально-економічні проблеми сучасності» та «Глобальна криза і проблеми розвитку російської економіки», Омськ, 2012 р., всеукраїнська наукова конференція «Україна на шляху в Європу. Роль студентства в євроінтеграційних процесах вищої освіти України», Миколаїв, 2013 р.

Хоменко А.С. опублікувала доповідь та прийняла участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах», Дніпропетровськ, 2013 р.

Закрепа В., Тумка В., Кальян І., Дунаєва Н., Шевченко Ю., Малий С., Величко А. прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції  молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціальна звітність підприємств: проблеми і перспективи», Болгарія, 2014 р.

Федоренко О., Верхогляд І., Строгіна А., прийняли участь у регіональних науково-практичних конференціях «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність», «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста Планета», Херсон, 2014 р.

Проскуріна Г., Панфіленко О., Криворучко О., прийняли участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм як фактор політичної нестабільності", Херсон, 2015 р.; ХІІ Міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Професійне становлення молоді в умовах інтеграційного розвитку України», Херсон, 2016 р.

Закрепа В., Дунаєва Н., Величко А. прийняли участь у науково-практичній  інтернет-конференції «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку», Одеса, 2016 р.
Кальян І. прийняв участь у Першій національній науково-методичній конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ 2016 р.

9-10 листопада 2016 року студенти кафедри під керівництвом викладачів взяли участь у науково-практичної інтернет-конференції «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку», кафедри Економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. Тематика публікацій охоплює економічні дослідження в різних сферах суспільного життя, а саме: «Комплексні підходи щодо оцінки рівня життя населення» (магістр Величко А.В., к.т.н., доц. Хапов Д.В., ст. викл. Ігнатенко Г.А.), «Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ ТД «МАРКЕТ-ГРУП-ХЕРСОН» (магістр Закрепа В.І., к.т.н., доц. Григорова А.А.), «SWOT-аналіз проекту історичного парку «ОЛЕШШЯ» (аспірант Дердяк О.О., д. ф.-м. н., проф. Коваленко В. Ф., к.т.н., доц. Карамушка М.В.),. «Інтегрований процес прогнозування в системі регіонального управління» (к.т.н., доц. Райко Г.О., магістр Гончарук В.Г.), «Сучасні технології управління персоналом» (к.т.н., доц. Сидорук M.В., магістр Лебеденко В.Ю.), «Моделювання ринку нерухомості України» (д.т.н., проф. Соколова Н.А., магістр Дунаєва Н.А.).

2017 рік студенти та викладачі нашої кафедри розпочали із активної наукової діяльності.
15-17 лютого 2017 року прийняли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів "Інтелектуальні інформаційні системи", що проходила в Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили, м. Миколаїв. Студенти, у співавторстві із викладачами, опублікували наступні матеріали: «Управління конкурентоспроможністю державного підприємства» (к.т.н., доц. Райко Г.О., магістр Тумка В.О.), «Дослідження економіко – математичних моделей розвитку малого бізнесу України» (к.т.н., доц. Соколова О.В., магістр Ткаченко Д. І.), «Моделювання динаміки цін вторинного ринку  житлової нерухомості херсонської області» (д.т.н., проф. Соколова Н.А., магістр Дунаєва Н.А.), «Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ ТД «МАРКЕТ-ГРУП-ХЕРСОН» (к.т.н., доц. Григорова А.А., магістр Закрепа В.І.), «Оптимізація розподілу фінансових ресурсів методом динамічного програмування» (к.т.н., доц. Карамушка М.В., магістр Малий С.О.), «Дослідження ринку страхової медицини України» (ст. викл. Ігнатенко Г. А., студентка 4 курсу Чернявська М. С.).

1 – 2 березня 2017 р. представники кафедри прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної економіки», м. Дніпро, а саме: д.т.н., проф. Соколова Н.А. та магістр Дунаєва Н.А. опублікували матеріали під назвою: «Моделі динаміки цін вторинного ринку  житлової нерухомості херсонської області», д. ф.-м. н., проф. Коваленко В.Ф. та магістр Шевченко Ю.О. «Економіко-математичне моделювання підвищення ефективності діяльності підприємства», к.т.н., доц. Хапов Д.В., магістр Кальян І.М. «Інформаційна технологія застосування апарату нейронних мереж для прогнозування курсів валют».

Переглядів: 88 | Додав: Administrator