Документ без названия
Вітаю Вас, Гість    Ми в контакті   
Головна » 2017 » Лютий » 28 » Експертна комісія
11:57
Експертна комісія

В ХНТУ на кафедрі Економічної кібернетики та управління проектами була проведена чергова акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів, магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.050502, 8.03050201 «Економічна кібернетика».

Експертна комісія працювала з 20.02.2017р. по 22.02.2017р. (Підстава: Наказ МОН України від13.12.2017р. № 221-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

Голова комісії: Вітлінський Вальдемар Володимирович - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Члени комісії: Меркулова Тамара Вікторівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Соколовська Зоя Миколаївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

На підставі вивчення науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 6.030502/8.03050201 «Економічна кібернетика» (051 Економіка) експертна комісія дійшла висновку, що програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» відповідають державним вимогам до акредитації і можуть забезпечити державну гарантію якості освіти, а напрям підготовки та спеціальність можуть бути акредитовані за зазначеними рівнями.

Експертна комісія висловила також зауваження, які дозволять поліпшити якість підготовки фахівців, а саме:

1. Активізувати видання навчальних посібників та підручників, електронних навчальних посібників з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

2. Продовжити поповнювати бібліотеку навчальними посібниками та періодичними виданнями зі спеціальності «Економічна кібернетика».

3. Продовжити діяльність щодо зміцнення зв’язків з реальним сектором економіки шляхом збільшення кількості договорів на проведення НДР, розширення баз стажування викладачів та практики студентів.

4. Звернути увагу на збільшення наукових публікацій кафедри у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз.

5. Продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, зокрема, збільшення кількості ПЕОМ, які використовуються в навчальному процесі та науково-дослідній роботі викладачів, студентів і аспірантів, придбання прикладного програмного забезпечення.

6. Продовжити роботу щодо підвищення якісного кадрового складу за рахунок підготовки докторів економічних наук.

Переглядів: 53 | Додав: Administrator