Документ без названия
Вітаю Вас, Гість    Ми в контакті   
Головна » Статті » Студентам

Витяг з навчального плану спеціальності "Економічна кібернетика"

Витяг з навчального плану спеціальності "Економічна кібернетика"

Назва дисципліни

Загальний обсяг годин Курс
Українська мова (за професійним спрямуванням) 108 1
Історія України 108 1
Історія української культури 72 1
Іноземна мова 180 1
Філософія 108 1
Політологія 72 2
 Політекономія  180 1
 Мікроекономіка  144 2
 Макроекономіка  144 2
 Історія економіки та економічної думки  180 3
Математика для економістів:    
    -- вища математика 252 1
     -- теорія ймовірності і математична статистика 180 2
 Економіко-математичні методи та моделі:     
     -- оптимізаційні методи та модели 144 3
     -- економетрика 108 2
 Інформатика  216 1
Економіка підприємства 144 2
Менеджмент 144 2
Маркетинг 144 3
Гроші і кредит 144 3
Фінанси 144 2
Бухгалтерський облік 144 3
Економіка праці і соціально-трудові відносини 144 3
Міжнародна економіка 144 3
Статистика 144 2
Соціологія 144 1
Регіональна економіка 144 1
Безпека життєдіяльності 54 2
Основи охорони праці 54 4
Економічна кібернетика 360 3
Дослідження операцій 144 3
Моделювання економіки 180 4
Прогнозування соціально економічних процесів 144 4
Системи прийняття рішень 108 4
Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних 144 3
Інформаційні системи і технології в управлінні 180 4
Управління проектами інформатизації 180 4
Моделі економічної динаміки 144 4
Виробнича практика  144 4
Випускна робота бакалавра 216 4
Правознавство 108 1
Етика та естетика 108 1
Логіка 108 1
Основи цивільного і адміністративного права 108 1
Психологія ділового спілкування 108 1
Стилістика і оформлення документів 108 2
Методи дискретного аналізу 162 2
Ризикологія 180 3
Моделювання економічного розвитку:    
   -- моделі економічного розвитку 162 3
  -- прикладні задачі моделювання економічних процесів 108 3
Введення в спеціальність 108 1
Введення до офісних технологій 108 1
Основи мережевих технологій 108 2
WEB програмування 180 2
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці:    
   -- економіко-математичні моделі в економіці 72 3
   -- методи та засоби прийняття рішень 144 4
Прикладна статистика 144 3
Дискретні структури 144  
Основи програмування для економістів 144 3
Теорія випадкових процесів 108 4
Проектування економічних інформаційних систем 162 4
Фінансовий менеджмент 108 5
Сучасні економічні теорії 108 5
Моделювання економічної динаміки 108 5
Управління проектами інформатизації 108 5
Корпоративні інформаційні системи 108 5
Моделювання системних характеристик в економіці 108 5
Математичні моделі трансформаційної економіки 108 5
Охорона праці в галузі 36 5
Цивільний захист 36 5
Теорія конфліктів та ігрові моделі 72 5
Вища освіта і Болонський процес 36 5
Чинники успішного працевлаштування за фахом 36 5
Інтелектуальна власність 36 5
Спецкурс з фаху 72 5
Інформаційні системи в маркетингу 108 5
Трансформаційна економіка та політика держави 108 5
Категорія: Студентам | Додав: Administrator (04.08.2015)
Переглядів: 164